Hájemství bernských honičů :: Bohemia Hill

Bernský honič úspěchy

!!!   IDEAL BOHEMIA HILL je nový SVĚTOVÝ VÍTĚZ 2023 a nový ŠVÝCARSKÝ VÝSTAVNÍ ŠAMPION   !!!

 

 

Více »

Bernská smečka

Expedice Šumava 2009

24.08.2009

Letos jsme na expedici opět vyrazili směrem západním; naším cílem se stala Šumava a bydleli jsme v Klatovech. Jako spolucestující jsme si vybrali pochopitelně malou Bijou (jela se představit nejen naší rodině, ale hlavně své "druhé mamince" Jarušce), jakož i její velkou ochránkyni Hispánku (ta se zase jela pozdravit s nastávajícím ženichem Bandiérem).

Prášily

19.08.2009zoom

Prášily

Švihov

19.08.2009zoom

Švihov

Švihov

19.08.2009zoom

Švihov

Švihov

19.08.2009zoom

Švihov

Švihov

19.08.2009zoom

Švihov

Prášily

19.08.2009zoom

Prášily

Prášily

19.08.2009zoom

Prášily

Prášily

19.08.2009zoom

Prášily

Filipova Huť

19.08.2009zoom

Filipova Huť

Filipova Huť

19.08.2009zoom

Filipova Huť

Jezerní slať

19.08.2009zoom

Jezerní slať

Jezerní slať

19.08.2009zoom

Jezerní slať

Jezerní slať

19.08.2009zoom

Jezerní slať

Jezerní slať

19.08.2009zoom

Jezerní slať

Velhartice

19.08.2009zoom

Velhartice

Velhartice

19.08.2009zoom

Velhartice

Velhartice

19.08.2009zoom

Velhartice

Velhartice

19.08.2009zoom

Velhartice

Velhartice

19.08.2009zoom

Velhartice

Velhartice

19.08.2009zoom

Velhartice

Velhartice

19.08.2009zoom

Velhartice

Velhartice

19.08.2009zoom

Velhartice

Velhartice

19.08.2009zoom

Velhartice

Honoris

19.08.2009zoom

Honoris

Honoris

19.08.2009zoom

Honoris

Honoris

19.08.2009zoom

Honoris

Honoris

19.08.2009zoom

Honoris

Honoris

19.08.2009zoom

Honoris

Honoris

19.08.2009zoom

Honoris

Honoris

19.08.2009zoom

Honoris

Honoris

19.08.2009zoom

Honoris

Honoris

19.08.2009zoom

Honoris

Honoris

19.08.2009zoom

Honoris

Honoris

19.08.2009zoom

Honoris

Honoris

19.08.2009zoom

Honoris

Honoris

19.08.2009zoom

Honoris

Honoris

19.08.2009zoom

Honoris

Honoris

19.08.2009zoom

Honoris

Honoris

19.08.2009zoom

Honoris

Honoris

19.08.2009zoom

Honoris

Honoris

19.08.2009zoom

Honoris

Honoris

19.08.2009zoom

Honoris

Honoris

19.08.2009zoom

Honoris

Honoris

19.08.2009zoom

Honoris

Honoris

19.08.2009zoom

Honoris

Petanque-hráči

19.08.2009zoom

Petanque-hráči

Petanque -divačky

19.08.2009zoom

Petanque -divačky

Petanque-hráči

19.08.2009zoom

Petanque-hráči

Klenová

19.08.2009zoom

Klenová

Klenová

19.08.2009zoom

Klenová

Klenová

19.08.2009zoom

Klenová

Klenová

19.08.2009zoom

Klenová

Klenová

19.08.2009zoom

Klenová

Klenová

19.08.2009zoom

Klenová

Klenová

19.08.2009zoom

Klenová

Chudenice

19.08.2009zoom

Chudenice

Chudenice

19.08.2009zoom

Chudenice

Americká zahrada

19.08.2009zoom

Americká zahrada

Americká zahrada

19.08.2009zoom

Americká zahrada

Černínská douglaska

19.08.2009zoom

Černínská douglaska

Černínská douglaska

19.08.2009zoom

Černínská douglaska

Program expedice jsme museli samosebou podřídit možnostem Bijou, takže žádné velké pochodování; viděli jsme pěknou řádku pamětihodností a dokonce rytířské klání, zkrátka paráda!

Š v i h o v

Vodní hrad Švihov byl postaven na přelomu 15. a 16. století na místě bývalé tvrze; důmyslné vodní opevnění vytvořilo umělý ostrov. Hrad se totiž nachází na rovině a nebyl tedy chráněn nepřístupným terénem. Teprve na místě jsme si vzpomněli, že jsme se již jednou pokoušeli Švihov  navštívit, ale právě se zde konaly historické slavnosti a bylo doslova narváno, tentokrát jsme tedy měli štěstí. Obě naše holky se živě zajímaly o historii a Bijou také o kolemjdoucí.

P r á š i l y

Prášily jsou staré téměř 300 let a bývaly osadou sklářských dělníků. Mají za sebou jak období rozkvětu (byly srovnávány se Špindlerovým  Mlýnem), tak období chátrání (staly se součástí vojenského újezdu). V okolí Prášil bychom se rádi prošli, je tam hodně  k vidění, ale vzhledem k možnostem Bijou jsme tentokrát pěší turistiku vypustili.

F i l i p o v a    H  u  ť

Osada se rozprostírá mezi lesy v oblasti slatin, je nejvýše položenou šumavskou obcí. Byla založena roku 1785 kolem sklářské huti - ta ale roku 1820 zanikla. Těšili jsme se na výhled na druhou nejvyšší šumavskou horu Roklan, pozoruhodnou dvěmy vrcholy (Malý a Velký Roklan), ale neměli jsme štěstí, taková dohlednost zrovna nebyla. Hispánku ovšem působivé panorama velmi zaujalo i tak.

J e z e r n í   s l a ť

Rašeliniště jsou neodmyslitelnou součástí Šumavy, mezi Kvildou a Horskou Kvildou se rozprostírá chráněné území Jezerní Slať (103 ha). Okolí je možné pozorovat také z vyhlídkové věže; abychom se působivého pohledu nemuseli vzdát, holky na nás čekaly v autě, a to dost ochotně.

V e l h a r t i c e

Ve Velharticích nás uvítal slogan "hrad, který vás překvapí" a bylo to tak! Historie hradu je předlouhá (založen 1290-1310 rodem pánů z Velhartic). Hrad oplýval slušnou obranyschopností - za niž vděčil zejména velkému kamennému mostu, který v hradních areálech střední Evropy nemá obdoby (délka 32 m, šířka 3 m a výška 10 m); most spojuje gotický palác (Rajský dům) a věž Putnu.

Přestože ve Velharticích se smějí pejsci zúčastnit kompletní prohlídky (a zvláště Bijou byla srdečně zvána dovnitř), naše holky daly přednost odpočinku u lavičky a ochotně zapózovaly mezi velkými šachovými figurkami.

Ž e l e z n á   R u d a

Horské město lemované horskými vrcholy vzniklo na obchodní stezce  z Čech do Bavor někdy v 16. století. Ve století devatenáctém oblast získala na významu - obchodní spojení bylo zkvalitněno železničním tunelem (nejdelší tunel v České republice). Železná Ruda má mnoho co nabídnout jak milovníkům turistiky a sportu, tak milovníkům památek.

R y t í ř i   H o n o r i s

Zjistili jsme, že v Sušici bude vystupovat neobvyklá divadelní společnost, která se zabývá předváděním rytířského turnaje na koních z dob krále Jana Lucemburského. Takové souboje jsme dosud na vlastní oči nespatřili a do Sušice jsme zvědavě zavítali.

Program nás ani trochu nezklamal, viděli jsme příběh o získání ruky princezny. Rytíři byli vtipní a udatní;  předvedli nám více způsobů souboje na koních (včetně srážení soupeřů z koní), souboj na zemi, napichování hlav atd., zkrátka bylo se na co dívat.

Pravda, program byl místy hlučnější, Hispánka to nesla s obvyklou noblesou a Bijou, když toho bylo přece jen "zu moc", zalezla si pod schůdky diváckých laviček a neměla žádný problém. Více než samotné souboje se Bijou zalíbila přestávka, kdy nejenže dostala občerstvení, ale kdekdo se s ní pomazlil a okouzlila dokonce samotnou princeznu!

S rytíři nám bylo fajn a jestli se ještě někde potkáme, určitě si jejich vystoupení nenecháme ujít.

K l e n o v á

 Hrad Klenová píše svou historii od roku 1287; v první polovině 16. století tu skončilo panství Klenovských a 1553 získal hrad Jiří Harant z Polžic a Bezdružic, jehož syn Kryštof, známá postava české historie, se na Klenové s největší pravděpodobností narodil. Jak známo, Kryštof Harant byl jedním ze sedmadvaceti českých pánů sťatých 21. června 1621 na Staroměstském náměstí v Praze a pochován je v kostelní hrobce na východočeském hradě Pecka.

C h u d e n i c e

Chudenice byly od 12. století sídlem jednoho z nejstarších českých šlechtických rodů - Ćernínů. Starý zámek byl postaven na základech původní gotické tvrze. Nejslavnější chudenickou památkou je kostel svatého Jana Křtitele s původními malbami ze 14. století.

V Chudenicích stojí za návštěvu také Americká zahrada, národní přírodní památka. Jedná se o arboretum, původně založené jako školka okrasných dřevin. Jedním z nejzajímavějších exemplářů je douglaska tisolistá (stáří 160 let, obvod kmene 520 cm, výška 44 m, šíře koruny 26 m). Našim holkám to pod douglaskou docela slušelo.

T u r n a j   v   P é t a n q u e

Naše rodinné sjezdy bývají tradičně zakončeny turnajem v Pétanque; ten je sice považován za společenskou hru, ale prý se má stát olympijským sportem, proto jsme se mu věnovali opravdu poctivě. Postavili jsme tři družstva, nejmladší hráči Matyáš a Mikuláš byli nečekaně dobrou posilou (bohužel ne naší)!

Naše holčičky turnaj zas tak moc nezajímal, ale byly velmi hodné, Hispánka se o malou starala pečlivě, jak je zvyklá. Dobrůtky, kterými jsme je chodili zásobovat, si nikterak nevynucovaly, hrály si - malá svou dospělu kamarádku neustále pošťuchovala a okusovala a Hispánka? Ta si podle svého zvyku vše trpělivě nechala líbit.

S m e č k a

Jak shora uvedeno, Hispánka a Bijou by mohly klidně za své chování během expedice dostat medaili, tak byly vzorné. Zbytek smečky byl doma s "hlídací" slečnou Nicolkou, která je (jako ostatně vždycky) také chválila; Abax se tak snažil být za hodného, že Nicolce v noci zahříval nohy a nechtěl si to nechat vymluvit. Potěšeni opětovným shledáním byli všichni, ale v nadšených projevech vynikala ze všech nejvíce malá Bijou, ta předvedla skutečnou ódu na radost!

19. srpna 2009 Radana Menšíková

All right reserved Copyright: JUDr. Radana Menšíková 2008 - 2017                                                                    JustLogin | Webové aplikace, design, hosting.