Hájemství bernských honičů :: Bohemia Hill

Bernský honič úspěchy

!!!   IDEAL BOHEMIA HILL je nový SVĚTOVÝ VÍTĚZ 2023 a nový ŠVÝCARSKÝ VÝSTAVNÍ ŠAMPION   !!!

 

 

Více »

Deník štěňat

Meine Weihnachten

26.12.20092

Bijou má starosti

26.12.2009

Ich hatte erste Weihnachten im Leben, es war schön! Alles Rudel bekam viele Delikatessen und ich musste meine Teilung sorgsam bewachen, alle sagten: "Lass mich kosten, Bijou!" Andere wollen immer etwas zu essen und stehlen meine Vorrates, kein Versteck ist ganz gut, ich habe grosse Sorgen damit!

Prožila jsem své první Vánoce v životě, to ale bylo krásné! Celá smečka dostala mnoho dobrůtek a já jsem si musela svůj příděl pořádně hlídat, všichni říkali: "Dej mi ochutnat, Bijou!" Ostatní chtějí pořád něco jíst a kradou moje zásoby, žádná skrýš není dost dobrá, mám s tím veliké starosti!

Pour Féliciter 2010

19.12.2009

dáreček Bijou

19.12.2009

Frohe Weihnachten und ein gutes neues Jahr!

Merry Christmas and a Happy New Year!

Joyeux Noël et Bonne Année!

Krásné Vánoce a hodně štěstí v novém roce všem přeje z Podkrkonoší Bijou a celá její bernská smečka!

 

Glückwunsch

14.12.2009

Muffin

14.12.2009

Schon wisst ihr, dass bei uns meine Freundin Muffin war, da war ich froh . Muffin hatte grosse Neuigkeit: sie ist Hungarian Junior Champion! Sie gewann den Titel, wenn sie zweimal die Beste von allen war (vorzüglich 1, CAJC und BOB)! Das ist Erfolg, Muffin ist so schön und geschickt... Meine Leute sagten, dass Muffin weltbeste Freundin für mich ist (sie ist nämlich ruhig und brav, das kann ich nicht).

Už víte, že u nás byla moje kamarádka Muffin, to jsem měla radost. Muffin přivezla velikou novinku: je Junior Champion Maďarska! Získala titul, když byla dvakát nejlepší ze všech (výborná 1, CAJC a BOB)! To je ale paráda, Muffin je tak krásná a úspěšná... Mí lidé říkali, že Muffin je pro mne  tou nejlepší kamarádkou na světě (je totiž klidná a hodná, to já neumím).

Noch einmal Prag

09.12.20098

Bijou

07.12.2009

Wie wisst ihr, ich war in Prag, unsere Familie wohnt dort. Zu Besuch gefiel es mir, am meisten Jungen, Matyas und Mikulas, sie haben viele Spielzeuge und ihre Spielzeuge sind sehr schön. Grosse Maus stehlte ich immer und endlich wollte ich sie zu Hause mitnehmen. Meine Leute versprachen mir, dass ich meine Mause bekomme, wir sehen...

Jak víte, byla jsem v Praze, naše rodina tam bydlí. Na návštěvě se mi moc líbilo, hlavně kluci, Matyáš a Mikuláš, mají hodně hraček a jejich hračky jsou moc krásné. Neustále jsem jim kradla velkou myš a nakonec jsem si ji chtěla odvézt s sebou domů. Mí lidé mi museli slíbit, že dostanu svoji vlastní myš, tak uvidíme...

Meine Reise nach Prag

06.12.20094

Bijou

05.12.2009

Wir haben in Prag ganze Familie und gestern war dort grosse Feier, wichtiger Tag haben im Dezember samt und sonders, Dezember ist bei uns sehr lustig! In Prag sah ich viel Neues, aber ich wunderte nichts: Strassenbahnen, Metro,  Brücken, viele  Autos und Leute, Geschäfte - überall neue Düfte, alles war sooooo interessant! Prag ist wunderschön!!! Heute muss ich sehr schlafen, ich bin so müde...

Celou rodinu máme v Praze a včera tam byly velikánské oslavy: důležitý den mají v prosinci všichni bez rozdílu, prosinec je u nás opravdu veselý! V Praze jsem viděla mnoho nového, ale ničemu jsem se nepodivovala: tramvaje, metro, mosty, mnoho aut a lidí, obchody - samé nové vůně, všechno bylo taaaaak zajímavé! Praha je nádherná! Dnes musím hodně spát, jsem tak unavená...

 

All right reserved Copyright: JUDr. Radana Menšíková 2008 - 2017                                                                    JustLogin | Webové aplikace, design, hosting.