Hájemství bernských honičů :: Bohemia Hill

Bernský honič úspěchy

!!!   IDEAL BOHEMIA HILL je nový SVĚTOVÝ VÍTĚZ 2023 a nový ŠVÝCARSKÝ VÝSTAVNÍ ŠAMPION   !!!

 

 

Více »

Náš chov

MATADORSKÝ CHOV

27.11.2016

a jeho úskalí...

(s využitím textů pana Ing. Jaromíra Dostála, Dr.Sc.)

27.11.2016zoom

27.11.2016zoom

27.11.2016zoom

27.11.2016zoom

27.11.2016zoom

27.11.2016zoom

27.11.2016zoom

27.11.2016zoom

27.11.2016zoom

S velkým zájmem se setkal náš přehled psů, kteří se zapojili do chovu bernského honiče v České republice, avšak ne každý rozuměl zmínce o matadorském chovu a někdo měl dokonce za to, že jde o náš výmysl... Tak na vysvětlenou:

M a t a d o r s k ý   c h o v   je terminus technicus, takže nepatří do uvozovek, jak se někteří domnívají. Je známo, že v otázkách chovu jsme se rády obracely na odborníka na slovo vzatého, na pana Ing. Jaromíra Dostála, Dr.Sc., a o problémech matadorského chovu víme dost informací také od něj.

Jinak problematikou matadorského chovu se  jistou dobu dost intenzivně zabývá FCI, neboť jde o problém, který v moderní době nabývá na významu. Např. v Magazínu FCI č. 2/2008 o matadorském chovu píše paní   A s t r i d   I n d r e b o , předsedkyně chovatelské komise FCI. Matadorský chov je definován jako chybný chov, pro který je charakteristické nadměrné využití psa v chovu tak, že za 5 let dá více než 5% potomstva z celkového počtu štěňat zapsaných do plemenné knihy. Všimněte si, že vůbec není důležité, kolik z těchto  potomků se posléze zapojí do chovu, to odbornou definici vůbec nezajímá (ono se to také v době krytí těžko předvídá...)

Dalším pramenem informací o matadorském chovu je námi opakovaně doporučovaná kniha pana H. Wachtela "Chov psů v roce 2 000", o níž se Dr. Dostál svého času vyjádřil ve smyslu, že by každý poradce chovu z ní měl složit státnici dříve, než se začne čímkoli v chovu zabývat... 

Dr. Dostál se celoživotně věnoval chovu českých fousků, dlouhou dobu i aktivně. Jeho nároky na chov a jeho úroveň odpovídaly hloubce jeho znalostí. Z obsáhlého, poměrně kritického hodnocení, týkajícího se reality v chovu českého fouska (přestože čísla, která v hodnocení čteme, jsou o řády vyšší, než počty bernských honičů, je plemeno český fousek též málopočetné, proto nám hodnocení Dr. Dostála má mnoho co říci), vybíráme:

"V chovu se dříve dělaly chyby nesprávným a chybným doporučováním psů ke krytí fen a nerespektováním zásad liniového chovu."

"...Cyr Strkov dal za pět po sobě jdoucích let celkem 143 štěňat českých fousků z celkového počtu 2354 zapsaných do plemenné knihy. Je to 6,07% všech potomků, je to chybný matadorský chov..."

"Statistikou jsou zaplněné celé stránky Zpravodajů. Kdyby se umělo statistiky využít pro chov a odborně se využívala spočítaná čísla, bylo by to ku prospěchu chovu českých fousků. Zatím je to jen chov vedený kamaráčoftem a diletantstvím."

"Já nechci kritizovat, stále mi na českém fouskovi záleží a neumím mlčet, když se kazí to, čeho bychom si měli vážit a odborně s tím nakládat. Proto na nicneříkajících třicet řádků poradce chovu tři stránky faktů! Jde mi o to, abychom nemuseli za nějakou dobu hledat nového Františka Housku na záchranu plemene. Našel by se pak nový František Houska?"

 

8.12.2010

Radana Menšíková

Za překrásné fotografie děkujeme kamarádce Lucii Vaňkové!

All right reserved Copyright: JUDr. Radana Menšíková 2008 - 2017                                                                    JustLogin | Webové aplikace, design, hosting.